Doorstart voor het Brugse Food Lab met nieuwe coördinator

3
mrt
2021

Het Brugse Food Lab gaat een nieuwe fase van haar bestaan in. Deze week gaat dankzij de financiële ondersteuning van Stad Brugge met Lander Hoornaert een coördinator aan de slag.
Schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet: “Het is de taak van deze coördinator om het Brugse Food Lab nog meer impact te geven bij het verduurzamen van voeding in Brugge, naast de vele bestaande acties die door de Stad worden getrokken.

Vijf jaar geleden richtten we het Brugs Food Lab op met als doel om een duurzame Brugse voedselstrategie uit te werken. De duurzame voedselstrategie zet de krijtlijnen uit voor het voedselbeleid van Brugge rond korte keten, stadslandbouw en -tuinieren, voedselverlies, educatie en fairtrade.”

Internationaal op de kaart met Brugse voedselstrategie

Het Food Lab evolueerde onder impuls van de Stad de voorbije jaren naar een overkoepelend zelfstandig platform. Vanuit het Brugse Food Lab werden allerlei acties uitgezet om ons voedsel in Brugge te verduurzamen. Verschillende organisaties en personen met een hart voor (h)eerlijk voedsel leerden onder het dak van het Brugs Food Lab elkaar kennen en werkten samen rond concrete projecten.

“Er zijn dan ook al heel wat zaken opgestart om Brugge te profileren als gastronomische én duurzame voedselstad met nationale en internationale samenwerkingen”, zegt schepen Minou Esquenet.
“Tot in het buitenland heeft de Brugse voedselstrategie groot aanzien verworven en zijn we een voorbeeld voor andere steden.

Deze week ondertekenden we de Glasgow Food and Climate Declaration. Deze Verklaring is opgesteld in samenwerking tussen internationale netwerken van subnationale regeringen, VN-agentschappen en niet-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met voedselsystemen en klimaatverandering.

Aanwerving samen met De Republiek

Dat we deze wereldwijde declaratie mee kunnen ondertekenen toont aan dat we internationaal op de kaart staan met ons engagement om een duurzaam Brugse voedselbeleid te ontwikkelen.

We willen de dynamiek die er al is nog versterken door het aanwerven van een coördinator. Zo vormen we een sterke tandem, de Stad en de coördinator, om nog vele mooie initiatieven op gang te trekken. De strijd tegen voedselverlies, het stimuleren van korte keten-initiatieven en de vele sensibiliseringsacties rond duurzame voeding krijgen nu een extra boost. We bouwen hiervoor verder op het stevige fundament dat er al is.”

De aanwerving van de coördinator gebeurde samen met De Republiek. Gedurende drie jaar verschaft de Stad Brugge de middelen, 30.000 euro per jaar, aan De Republiek om een projectcoördinator aan te stellen. De Republiek neemt daarbij de rol op van incubator, biedt onderdak en faciliteert de coördinator op allerlei mogelijke manieren.
De Republiek zal ook helpen zoeken naar extra funding en de link met de Brugse horeca versterken.

Actieplan met meetbare doelstellingen

Vanzelfsprekend gebeurt dit alles in zeer nauwe samenwerking met de Stad Brugge. Na deze incubatieperiode is het de bedoeling dat het Brugs Food Lab opnieuw een grote stap vooruit heeft gezet in haar werking en op sterke, eigen vleugels kan doorgaan. De coördinator voor Brugs Food Lab zal eerst en vooral de verdere uitbouw van het netwerk opzetten en een actieplan opmaken met meetbare doelstellingen. Om zodoende verdere stappen te zetten naar verzelfstandiging.

Ook vanuit de Stad worden nog vele acties opgezet en aan verder gewerkt, bijvoorbeeld de lopende en ook nieuwe Europese projecten. Zo gaan we door met het succesvolle project Foodwinners waarin we de Bruggelingen uitdagen om hun voedselverlies te verminderen. We bouwen ons voedseldistributieplatform Flavour verder uit, ondersteunen Brugse projecten rond duurzame voeding en sensibiliseren oud en jong om aan de slag te gaan met de Brugse voedselstrategie.

“Met hulp van de projectcoördinator kunnen Bruggelingen en Brugse organisaties hun ideeën die er leven rond duurzame voeding omzetten in concrete acties en projecten. Ook de zoektocht naar nieuwe leden zal door de coördinator worden opgenomen. Hierdoor zal de bestaande dynamiek die er in Brugge rond dit thema is samen met de Stad nog sterker ondersteund worden en alle kansen krijgen”, zegt schepen Minou Esquenet.