FLAVOUR, opzetten van voedseldistributieplatform

flavour

Achtergrondinfo

Programma

startvergadering 19 juni 2019

 

Verder bouwend op de Brugse voedselstrategie Bruggesmaakt, het Brugs klimaatplan, een onderzoek over voedseloverschotten bij supermarkten in Brugge en de plannen om sociale economie ondernemingen verder uit te bouwen, ging in 2019 het FLAVOUR-project van start.

Hierbij wordt een voedseldistributieplatform opgestart i.s.m. lokale spelers, dienst Leefmilieu en dienst Sociale Economie

Engagmenten

  • Stad Brugge ondertekende het Burgemeestersconvenant op 24 november 2014. De doelstelling is o.a. om de CO2 uitstoot met minstens 20% terug te dringen tegen 2020 en klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Dit convenant is een initiatief van de Europese Commissie en heeft dus een Europese uitstraling. Bijna 10.000 Europese gemeenten en steden hebben het Burgemeestersconvenant ondertekend. In die gemeenten en steden wonen samen meer dan 300 miljoen inwoners. De tweede ondertekening zit in de pijplijn.
  • Stad Brugge ondertekende in oktober 2015 samen met meer dan 200 andere steden het Milan Urban Food Policy Pact en is partner in het Europees Food Smart Cities project. Het doel is om duurzame stedelijke voedselsystemen te realiseren.
  •  

Onderzoek voedseloverschotten bij supermarkten in Brugge

Vanessa Aneca deed in het kader van haar bachelorproef (Vives Kortrijk, 2016-2017) het volgende onderzoek: “Voedselverlies. Een onderzoek naar voedseloverschotten bij supermarkten in Brugge en de mogelijkheden van een Brugs herverdeel-platform”. Samenvatting van het onderzoek

FLAVOUR project 2019-2022

Met Europese subsidies van Interreg 2 Seas wil de Stad vanuit de dienst Leefmilieu en in samenwerking met de dienst Sociale Econome een voedseldistributieplatform in Brugge opzetten samen met lokale partners.

 FLAVOUR staat voor ‘Food surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources’.

De hoofddoelen zijn :

  • creatie van jobs en toegang tot de arbeidsmarkt (sociale economie)
  • vermindering van voedseloverschotten en toegang tot gezonde voeding voor mensen in armoede

 Naast Stad Brugge zijn dit de andere projectpartners: Vzw Milieu & Werk (BE), Stad Brugge (BE), Stad Mechelen (BE), Vives Hogeschool (BE), Brighton & Hove Food Partnership (UK), Marjon Business School Plymouth University (UK), Feedback Global (UK), FareShare Sussex (UK), Panier de la Mer (FR). De projectleider is Herwin (BE).

Meer info: FLAVOUR Interreg 2 Seas

 Contactinfo: Dienst Klimaat en milieu klimaatenmilieu@brugge.be  of 050 475380

Dit project heeft een budget van 450.200 euro waarvan 60% gesubsidieerd, de middelen worden vooral ingezet voor personeelskosten, communicatiekosten en de effectieve implementatie van een voedseldistributieplatform in Brugge. 

Startvergadering 19 juni 2019

Schepen Esquenet en schepen Annys nodigden sociale organisaties en sociale economie bedrijven uit voor de FLAVOUR startvergadering op woensdag 19 juni 2019. Het proejct werd toegelicht en er wordt in kaart gebracht  wie afnemer wil zijn van dit platform en wat de noden zijn.