Kies bewust je vlees of vis

Eet minder vlees, maar kies voor lokaal, duurzaam geproduceerd vlees!

De overconsumptie van dierlijke voeding is immers een van de oorzaken van de klimaatverandering. Wanneer we toch vlees eten, kiezen we best voor lokaal, duurzaam geproduceerd vlees. En ook op het vlak van voedselverspilling en verpakkingen kunnen we onze milieu-impact nog flink verkleinen.

Vigez stelde een gezonde voedingsdriehoek op en raadt ook aan om vlees eten te minderen. Verkies wit vlees boven rood vlees en vers boven bewerkt. En, vlees hoeft niet elke dag op het menu te staan.

Leg duurzame vis in de pan

  • Koop vis liefst met MSC- of ASC-keurmerk die garanderen duurzame en verantwoorde visserij. Vermijd vis met rode kleurcode in de recentste viswijzer ( viswijzer ), deze is overbevist of de vangst/kweek is té belastend voor het mariene ecosysteem.
  • of  koop lokaal duurzame vis (seizoensgebonden en niet bedriegd) en laat je verrassen door een minder gekende vissoort!
    Met de actie Visser tot Vork,  Proef vis van bij ons  wil Flavourite Bruges tussen 17 en 23 oktober Vis van bij Ons in de kijker zetten en zo de lokale vissers en de visserijsector ondersteunen. 
    Hiertoe werden 26 Brugse Visambassadeurs geselecteerd. 
    Ga van 17- 23 oktober 2022 langs bij de visambassadeurs en ontdek er lokaal aangelande vis. Reserveer een tafeltje bij de deelnemende chefs en proef er van hun sublieme creaties met Vis van bij Ons of ga zelf aan de slag, en koop vis via onze vis(groot)handelaars .
    Bekijk al onze visambassadeurs hier  brugge.be/flavourite/vissertotvork

 

 

Visserij Verduurzaamt werd in de Belgische visserijsector in het leven geroepen om de inspanningen van de Belgische rederijen ter zeevisserij inzake duurzaamheid te erkennen. De Visserij Verduurzaamt-erkenning, die sinds juni 2018 zichtbaar is op de veilklok in Belgische veilingen, toont aan van elke partij vis of er een minimale duurzaamheidsgrens is gehaald en of de visser bezig is met een traject om het nog beter te doen. De erkenning is gebaseerd op een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde tool die de verduurzaming van visserijactiviteiten kan meten en zichtbaar maken. Daarnaast beoogt Visserij Verduurzaamt om het bestaande erkenningssysteem eveneens verder in de keten tot bij de consument te kunnen gebruiken.

VALDUVIS is een tool om de duurzaamheid van de Vlaamse visserij te meten en zichtbaar te maken. De tool bestaat uit 14 indicatoren (8 ecologische, 3 sociale en 3 economische) die worden gepresenteerd in een ‘duurzaamheidsster’. Aan de hand van visreisgegevens uit het elektronisch logboek (vb. type vistuig, vangstlocatie, vangstsamenstelling, etc.) worden de indicatorscores berekend en wordt een duurzaamheidsster aan de visreis toegekend. Info: https://valduvis.be/