Kies voor lokaal en seizoensgebonden

Om voedselkilometers en een negatieve klimaatimpact te beperken, zet de landbouw steeds vaker in op korte-keten-voorziening. Dergelijke initiatieven kunnen heel divers ingevuld worden: een landbouwer die een hoevewinkel start, een afhaalpunt voor groenten vers van bij de boer, … Wat korte keten echter steeds typeert, is het direct contact tussen producent en consument, zonder tussenschakel.

Koop zoveel mogelijk eerlijke seizoensproducten uit eigen streek.

Tomaten, aardbeien in de winter? Die hebben een lange reis afgelegd of komen uit energieverslindende serreteelt.

Een handige seizoenskalender (Velt) vind je hier.

Ga ook eens voor bio: biologische landbouw en veeteelt zijn minder vervuilend, produceren minder broeikasgassen en zijn goed voor de biodiversiteit 

Waar kan je o.a. lokale producten kopen?

Kijk op de korteketenkaart.be.

Boer Bas
Buurderij de Open poort
Buurderij De Korf
Kopje Zwam
lokaal Markt
Voedselteams Brugge   
100% West-Vlaams