Jouw advies op actieplan voedselverlies en biomassa van Ovam?

29
jul
2020

In de   transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en   biomassa veel te bieden.

Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen.
Het nieuwe   actieplan ‘Voedselverlies   en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het   voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.

Dit actieplan vormt het nieuwe kader voor de overheid en de sectoren om samen voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair aan te pakken in Vlaanderen de komende 5 jaar.

Alle betrokken sectororganisaties, overheden, VVSG/Interafval, onderzoeksinstellingen,… hebben actief meegewerkt aan deze ontwerp plantekst.

De ontwerptekst is te vinden op www.ovam.be

De termijn van het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020.  

Gedurende deze termijn kan iedereen, opmerkingen en suggesties overmaken :

- schriftelijk : OVAM – team bio, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen

- mailen naar actieplanbio@ovam.be.