Voedselverlies

De wereldbevolking groeit snel naar 9 miljard mensen. Deze snelle toename zet het voedingssysteem sterk onder druk. Daarom is het voorkomen van voedselverlies een topprioriteit. Wereldwijd gaat immers meer dan 30% procent van al het geproduceerde voedsel verloren…

Voedselverlies zit dan ook vervat in de duurzame voedselstrategie van Stad Brugge en is belangrijk in het behalen van de doelstelling Bruggeklimaatneutraal 2050.