wedstrijd 2015

Wedstrijd 2015

Stad Brugge wil haar inwoners ook oproepen en stimuleren om mee te werken aan een klimaatneutraal Brugge 2050.
Ter ondersteuning van dit project rond duurzame voeding schreef Stad Brugge een wedstrijd uit om projecten in Brugge die opgestart zijn in 2015 of die opgestart worden binnen de eerste 6 maanden, financieel te ondersteunen.
Deze projecten moesten kaderen in een van de volgende thema’s: stadslandbouw/stadstuinieren, korte keten, voedselverlies, Fair Trade en minder vleesconsumptie.

Er waren 12 deelnemers, volgende projecten werden uitgekozen als winnaar:

- Soepcafé: Sociaal versterkend werken d.m.v. voeding- voedselverlies: ophalen van voedseloverschotten in supermarkten met fiets + verwerking ervan, zij willen budget gebruiken voor aankoop overdekte trapfiets

- Visgro: project rond promoten van onbekende vissoorten (voedselverlies)+ leren verwerken ervan, wil budget gebruiken voor deze actie op te starten

- vzw opstap: brug slaan tussen het bestaande moestuinproject en de schoolbuurt (2.28 hectare ter beschikking) , wil budget gebruiken aankoop materiaal, begeleiding door Velt

- vzw Oranje: samen met Zerofoodwaste, partners en buurt een verdeelpunt oprichten voor voedseloverschotten, wil budget gebruiken voor o.a., aankoop frigo's

- Voedselbos: d.m.v. vormingen en Brugse organisaties een voedselbos creëren, wil budget gebruiken voor cursussen en creëren van voedselbos (plantgoed, beheerswerken)

- Kopjezwam: kweken van oesterzwammen op koffiegruis en brouwslob, na de oogst van de oesterzwammen hergebruik van het substraat als

compost + uitbreiding naar daklandbouw, wil budget gebruiken o.a. voor materiaal kweekruimte, bakfiets

 

Zij krijgen een geldsom van 2500€. Deze prijs moet gebruikt worden om de werken of aankopen te bekostigen die beschreven zijn in de aanvraag. Dit wordt bewezen via verslag aan dienst leefmilieu met facturen. Als het project niet doorgaat, behoudt Stad Brugge het recht om de geldprijs terug te vorderen of niet uit te reiken.