wedstrijd 2016

Naar aanleiding van de deelname aan het Food Smart Cities project, schreef Stad Brugge  een wedstrijd uit om projecten in Brugge rond duurzame voeding die opgestart zijn in 2015 of opgestart worden in 2016, financieel te ondersteunen!

Vzw’s, feitelijke verenigingen van bewoners en particulieren konden deelnemen met projecten die inspireren, informeren of sensibiliseren rond klimaatvriendelijk gedrag in een van volgende thema’s: stadslandbouw/stadstuinieren, korte keten, voedselverlies , fair trade en minder vleesconsumptie.

De beslissing werd genomen door een technische jury + een online stemming via www.bruggeklimaatneutraal.be

Winnaars: Howest, Visgro, Oranje en woonzorgcentrum Engelendaele!
Zij krijgen een geldprijs van  €1500.

Visgro: Visgro wil project Pretty girl (fish burger) opstarten.
Dit is specifiek gericht op voedselverspilling (minder gekende vissoorten), biologisch afbreekbare verpakking, educatie en het sociaal engagement van Footstep.


Howest: Het project beoogt het behalen van meerdere doelstellingen, namelijk (1) voedselverspilling voorkomen door het voedseloverschot te gebruiken op een creatieve manier, (2) studenten meer bewust maken van voedselverspilling, waarbij ze inzicht verwerven in de wereldkeuken en vaardigheden aanleren hoe ze op basis van voedselresten een gezonde maaltijd kunnen verwerken, (3) Ondersteuning en sociaal engagement verhogen voor kwetsbare doelgroepen.

Oranje: Oranje vzw en buurtwerking Annabil willen een moestuin in de Petersliestraat waarbij ontmoeting  en ecologie centraal staan. De groenten van de moestuin kunnen geconsumeerd worden in en door de buurt. Ze kunnen ook verwerkt worden in het soepcafé en uitgedeeld worden in het buurtrecup. Het kweken van bio-groenten en dus de ecologische principes daarbij staan bovendien voorop ism Velt .


Woonzorgentrum Engelendaele: Via het project Warme Tuin willen ze ism Landelijke Gilden de tuin openstellen naar de buurt (iedereen die op loopafstand woont) om er te moestuinieren. Hun bewoners willen ze mee laten genieten van de bedrijvigheid die het tuinieren met zich meebrengt. Doelstelling ligt niet op de hoge opbrengst, wel op de beleving en inzet op ecologisch tuinieren met infomomenten over composteren, alternatieven voor pesticiden