Wedstrijd 2017

De ingediende projecten moesten kaderen in een van de volgende thema’s: stadslandbouw/stadstuinieren, korte keten, voedselverlies, Fair Trade en minder vleesconsumptie.

Voor deze wedstrijd duurzame voeding boog een technische jury zich over de 6 ingediende projecten. De geldprijs moet gebruikt worden om de werken of aankopen te bekostigen die beschreven zijn in de aanvraag. Dit wordt bewezen via verslag aan dienst leefmilieu met facturen. Er wordt aan 5 projecten een dergelijke geldprijs uitgereikt. Als het project niet doorgaat, behoudt Stad Brugge het recht om de geldprijs terug te vorderen of niet uit te reiken.

Volgende projecten wonnen 2500€:

*Eva vzw: masterclas voor horeca:  vegucation roadshow Brugge.
Ze zetten op zoveel mogelijk aspecten in van  duurzame voeding maar focussen op het plantaardige aspect omdat hiermee 40% besparing op de voedselvoetafdruk kan behaald worden. Tijdens de masterclass worden chefs geïnspireerd door de veelzijdigheid van de plantaardige keuken. Bekende en minder bekende groenten komen aan bod, de rijke diversiteit aan ingrediënten om een plantaardige maaltijd te bereiden waarin niemand zijn stukje vlees zal missen, vormt de kern van de zaak. De deelnemers aan de masterclass krijgen meer inspiratie om hun klanten te bekoren, of het nu vegetariërs, vleesverlaters of rasechte carnivoren zijn. Met Vegucation bereiken ze burgers via de chefs en helpen ze een stad om de klimaatdoelstellingen te halen.

*Vredeseilanden: ondersteuning goodfood@school voor trajectbegeleiding schoolfoodlab te Brugge
Vredeseilanden wil jongeren stimuleren om voor gezonde en duurzame voeding te kiezen op school, en daarbuiten. Met het nationaal programma GoodFood@School gaan ze samen met GoodPlanet en Fairtrade Belgium volop voor duurzame voeding. Hun plan: in alle Vlaamse scholen een gezond en duurzaam voedingsbeleid tegen eind 2021.
In Brugge willen ze komend schooljaar intensief één grootkeuken op een school begeleiden, een SchoolFoodLab. Gaande van een grondige analyse of nulmeting, het opmaken van een stappenplan, een inhoudelijke ondersteuning, een communicatie, samenwerkingen en een evaluatie.
De geleerde zaken wordt gebruikt als opschaling voor andere SchoolFoodLabs, voor contractcateraars zoals Sodexco, Compass,… en voor het beleid.

*voedselbos van Natuurpunt CVN: oprichten voedselbos hoeve Hangerijn en basisschool Paalbos.
Als Natuurpunt CVN willen ze mensen samenbrengen in een West-Vlaams netwerk rond Voedselbossen om kennis, planten en zaden uit te wisselen. Zo wordt er meer geëxperimenteerd om tot nieuwe verdienmodellen te komen en nieuwe agrarische praktijken met meerjarige teelten en kleine waardevolle landschapselementen. Om zo te komen tot duurzame landbouw.

*Opstap vzw: duurzame voeding in de Tandem ism de Samentuin -soepercafe
Wekelijks zullen kinderen van Freinetschool De Tandem samen met een kok en diverse vrijwilligers een soeplunch klaarmaken. We zullen hiervoor vooral groenten uit onze eigen moestuin en ons voedselbos gebruiken en aanvullen met bioseizoensgroenten.
Het project zal starten in het schooljaar 2017-2018 in een opstartfase met het aanbod van een soeplunch op donderdag (veggiedag). In het daaropvolgende schooljaar kan dit verder worden uitgebreid naar een volwaardige vegetarische maaltijd op meerdere weekdagen.

Met dit project willen we de verbinding maken tussen de Samentuin De Tandem en het aanbod van middagmaaltijden en soep voor de kinderen van Freinetschool De Tandem. Samentuin De Tandem is een moestuinproject in samenwerking met VELT waarbij ouders en buurtbewoners op een ecologische manier samen tuinieren.

Het moestuinproject sluit nauw aan bij de visie van de school omtrent het promoten van duurzame voeding. Binnen de schoolwerking worden een aantal richtlijnen rond gezonde voeding gevolgd: de school is snoep- en frisdrankvrij. Tijdens de speeltijd wordt aan alle kinderen elke dag een stuk fruit aangeboden. Dit wordt bekostigd door vzw Op Stap die als oudervereniging hiervoor de nodige fondsen werft. De aankoop van het fruit gebeurt al meer dan 10 jaar bij een vaste leverancier met het erkende label van biogarantie.
Het moestuinproject heeft ook de verdere verdeling van biologische groentepakketten gestimuleerd. Sinds drie jaar is de school een afhaalpunt van de groentepakketten van Biobello.

*Rene De molder: creatie van een  Brugs ‘Goed Eten Bij Ons’: BrugGE-BO certificaat en de promotie van  lokale producenten en verkooppunten.
Doel is de consument te informeren over de kwaliteit en beschikbaar van gezonde, biologisch en ecologisch verantwoorde voeding dit via de creatie van een  Brugs ‘Goed Eten Bij Ons’ BrugGE-BO certificaat en de promotie van  lokale producenten en verkooppunten.  Dit houdt definiëren van de producten , inventarisatie, kiezen van testproducten en maken van een brochure in.

Proficiat aan allen! We kijken uit naar de uitwerking van deze projecten!

 

 

 

Voorwaarden

De voorwaarden om een project in te dienen, vindt u terug in het reglement hieronder.

Bedrag
De winnaars kunnen een geldprijs van maximum €2500 bekomen.

Uitzonderingen
Volgende projecten kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd:
• partijpolitieke of partijgebonden activiteiten;
• activiteiten gericht op winstbejag, met uitzondering van innovatieve projecten in opstartfase.

Procedure
• Voor 31 juli 2017 moet het dossier ingediend worden
• Dit kan digitaal: leefmilieu@brugge.be   of via post: Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
• Info: 050 47 53 80

REGLEMENT

Artikel 1
vzw’s, feitelijke verenigingen van bewoners en particulieren kunnen deelnemen met projecten die inspireren, informeren of sensibiliseren rond klimaatvriendelijk gedrag rond een van volgende thema’s: stadslandbouw/stadstuinieren, korte keten, voedselverlies , Fair Trade en minder vleesconsumptie
Zowel projecten in Brugge die gepland zijn voor 2017 als projecten die al uitgevoerd zijn in 2016/2017, (en nog niet eerder voor deze wedstrijd ingediend) komen in aanmerking.

Artikel 2
De ingediende projecten moeten kaderen in een van volgende thema’s (zowel sensibilisatie als actieprojecten komen in aanmerking) : stadslandbouw, stadstuinieren, korte keten, Fair Trade, voedselverlies en minder vleesconsumptie.
Onder stadslandbouw verstaan we het produceren van voedsel in, om en voor de stad (individueel, collectief of als ondernemer).

De korte keten is een duurzaam afzetsysteem waarbij een rechtstreekse relatie bestaat tussen de producent en de consument. In de korte keten verkoopt de producent rechtstreeks aan de consument.

Voedselverlies is elke reductie in het voor menselijke consumptie beschikbare voedsel dat in de voedselketen, van oogst tot en met consumptie, plaatsvindt.

Fairtrade helpt boeren een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst.

Artikel 3
Hoe inschrijven?
Om deel te nemen aan de wedstrijd dient het inschrijvingsformulier gebruikt te worden. Dit moet ingediend worden vóór 31 juli 2017 op volgend adres: Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge of via mail: leefmilieu@brugge.be.
De inschrijving omvat minstens volgende gegevens:
*Gekozen thema, locatie
*Startdatum, timing
*Geef concreet aan waaruit het project precies bestaat en welke acties u wilt ondernemen
*Doelgroep, beoogde resultaat
*Gebruik van mediakanalen
*Opgave van ervaring, samenwerking met partners
*Budgettering

Artikel 3
De ingediende projecten worden beoordeeld volgens o.a. volgende criteria: innovatie, sociaal- en milieu-impact, herhaalbaarheid, prijs/kwaliteitverhouding

Artikel 4
De winnaars kunnen een geldprijs, afhankelijk van de kostprijs van het project, met een max. van €2500 bekomen. Deze prijs moet gebruikt worden om de werken of aankopen te bekostigen die beschreven zijn in de aanvraag. Dit wordt bewezen via verslag aan dienst leefmilieu met facturen.
Als het project niet doorgaat, behoudt Stad Brugge het recht om de geldprijs terug te vorderen of niet uit te reiken.

Artikel 5
Door in te schrijven aanvaardt u de voorwaarden én de beslissing van de jury die voor geen enkele betwisting vatbaar is.
Beslissing wordt genomen door een technische jury. Bij groot aantal deelnemers kan de technische jury een keuze maken en nadien door online stemming de winnaars bepalen.