Wedstrijd heerlijk Brugge 2018

Wedstrijd- stempelkaart

Deelnemers aan de doe-activiteit op (H)eerlijk brugge 2018 ontvangen een stempel waarmee ze kunnen meedoen aan de wedstrijd:

*met twee stempels ontvang je al biomoestuinzaadjes,

* met vijf stempels en een antwoord op de schiftingsvraag maak je kans op mooie prijzen o.a.:
-1 jaar lang per week 1 gratis brood bij Stefan Vandaele,
-groentepakket bij Philip Vermeulen,
-drie waardebonnen voor een streekproductenmand (100% West-Vlaams),
-3 bonnen voor duurzame lunch bij de Republiek,
- 5 Vlaco- restjeskookboeken (twv 19,99€) 
- 3 bonnen (twv 20€) voor aankoop kruiden bij de Kruiderie door Regionaal Houtlandschap
-kookworkshop van Kookindi

De moestuinzaadjes kunnen de deelnemers de dag zelf (tot 17u) afhalen aan de infostand Food Lab in het Astridpark. De winnaars van de hoofdprijzen worden later bekendgemaakt.

 

 Reglement stempelkaart actie

Art 1. Om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd moet de deelnemer een volledig ingevulde stempelkaart indienen op Heerlijk Brugge.(stempelkaart te vinden aan infostand)

 Art 2. De wedstrijd is opgebouwd rond deelname aan de doe –activiteiten in het Astridpark en één schiftingsvraag. De bezoeker deponeert dit volledig ingevuld wedstrijdformulier bij de infostand op Heerlijk Brugge.

 Art 3. Bij twee stempels ontvangt de deelnemer al bio moestuinzaadjes, enkel te verkrijgen aan infostand Astridaprk op 27 mei 2018.

Met vijf stempels én een antwoord op de schiftingsvraag maak je kans op mooie prijzen o.a. 1 jaar lang per week 1 gratis brood bij Stefan Vandaele,
, groentepakket bij Philip Vermeulen, drie waardebonnen voor een streekproductenmand (100% West-Vlaams),3 bonnen voor duurzame lunch bij de Republiek,-5 Vlaco- restjeskookboeken (twv 19,99€) , 3 bonnen (twv 20€) voor aankoop kruiden bij de Kruiderie door Regionaal Houtlandschap, kookworkshop van Kookindi

 Art 4.De prijzen voor 2 stempels kun je afhalen aan de infostand in het Astridpark tot 17 u op 27 mei 2018. De winnaars van de hoofdprijzen worden later bekendgemaakt.

 Art 5. De wedstrijd is toegankelijk voor iedereen. Slechts één deelname per gezin/adres is toegelaten voor de hoofdprijzen!

 Art 6. De winnaars van de hoofdprijzen worden door Stad Brugge (dienst leefmilieu) vzw per mail op de hoogte gebracht van het uitreikingsmoment. De gewonnen prijs kan niet ingeruild worden tegen andere producten of tegen geld. Op prijzen die 1 maand na het uitreikingsmoment niet zijn afgehaald, kan geen aanspraak meer gemaakt worden.

 Art 7. Ontvangen mailadresgegevens van deelnemers zullen enkel gebruikt worden voor doeleinden die binnen de campagne duurzame voeding kaderen.

 Art 8. De deelnemers worden verondersteld het wedstrijdreglement te kennen en het formeel te aanvaarden. De deelname aan de wedstrijd betekent ook een onvoorwaardelijke aanvaarding van het huidige reglement. Geen enkele betwisting met betrekking tot het reglement wordt aanvaard.

 Art 9. Indien Stad Brugge de beslissing neemt de wedstrijd te annuleren ten gevolge van overmacht, zal zij in geen enkel geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de eventuele gevolgen van deze beslissing. Evenmin kan Stad Brugge aansprakelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem.

 Art 10. Stad Brugge behoudt zich het recht om op gelijk welk tijdstip de wedstrijd op te schorten, wegens overmacht en dit zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de deelnemers of voor gelijk wie.